Ana Sayfa     ETA Bilgisayar Programları Bölümü     Teknik Hizmetler Bölümü     İletişim Formu Sayfası

 

  Güncel Bilgisayar Hizmetleri

 
     

      Güncel Haberler

Yeni Kurumlar Vergisi Beyannamesi ETA'da Hazır!  MUHASEBE 4 Modülünde EXE Yenilemesi Yapılması Gerekmektedir.

KDV2 ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri yeni forma uyarlandı.

GEÇİCİ E-BEYANNAME YOLLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR »»»

E-BEYANNAME ETA'DA HAZIR!

KDV 1 Tanımlarında Tevkifat İle İlgili Tanım Hazır ! »»»

BA, BS FORMLARININ YAPILMASI SAĞLANDI!

Enflasyon Muhasebesi ETA'da Hazır!!!  Enflasyon  ve Dövizli-Miktarlı Muhasebe Modülümüzün Özellikleri

Programlarımızda USB Yazıcıların kullanması...

 

      Yardım

Özel Tanımlı Raporlar
Kapanış Fişinden Açılış Fişi Oluşturma
Makro Tanımları
Yedekleme İşlemleri
Hesap Aktarma
Inkjet Yazıcılar
Fiş Cambazı
Entegrasyon İşlemleri
Çeklerin Takasa Verilmesi
SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
Dizayn Dosyaları
   Y A R D I M  
 
SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ, E-BİLDİRGE HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
SSK'daki düzenlemelerden ve gelişmelerden dolayı hatasız bir şekilde e-bildirge verebilmek için ETA:Bordro exe tarihi en eski 28.05.2004 olmalıdır.

 
Programın servisinde bulunan "İşyeri Parametreleri" nin "Prim Belgesi Parametreleri" bölümü doldurulmalıdır. Bu bölümde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir.

 
 • Prim Belgesi Parametrelerinin bulunduğu bölümdeki "İşyeri Bildirgesi Parametreleri" ve "Muhasebe Hizmetleri Bildirgesi Parametreleri" yalnızca bu bildirgeler alınacağı zaman doldurulmalıdır.

 
 • Prim Belgesi Parametreleri bölümünde yer alan İsim, Adres alanlarında nokta ve Türkçe karakter kullanılmaması tavsiye edilir.

 
 • Prim Belgesi Parametreleri bölümünde yer alan TC Kimlik No (Var ise) ve Vergi Sicil No alanlarında kesinlikle boşluk, noktalama işaretleri ve Türkçe karakterler kullanılmamalıdır. Vergi Sicil No 10 karakter olarak yazılmalıdır. Bu formata uyulmazsa e-bildirge'de kolon hatası oluşmaktadır.

 
 • İşyeri Sicil Numarası tahakkuk fişinden kontrol edilmelidir.

 
 • İşyeri Sicil Numarası yazılır iken, rakamlar sola dayalı olmalıdır ve karakter sayıları önemlidir. Karakter sayıları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi düzenlenmelidir.

 
M 1 karakter
İş kolu kod 4 karakter
Ünite kodu (eski) 2 karakter ( eski veya yeni boş bırakılmaz aynı kod yazılır)
Ünite kodu (yeni) 2 karakter ( eski veya yeni boş bırakılmaz aynı kod yazılır)
İşyeri sıra no 7 karakter
İl kodu 3 karakter
İlçe kodu 2 karakter
  Buraya kadar toplam 21 karakter olmak zorunda
Kontrol no 2 karakter

 
 • Yukarıdaki bölümler doldurulması zorunlu alanlardır. Aracı kodu ve aracı kontrol kodu boş olabilir.

 
Personel Sicil Kartında bulunan ve bildirge için gereken alanlar doldurulmalıdır. Bu alanlar doldurulurken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gereklidir.

 
 • Personel Sicil kartında Ad Soyad, SSK No ve TC Kimlik No bölümleri gerçek bilgileri içermelidir. Personelin iki adı var ise Ad soyadı bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. İki adı da tam olarak yazılmalıdır. Bu bölümler kontrol edildiği için e-bildirge kontrolünde hata mesajı vermektedir.

 
 • Nüfus cüzdanındaki veriler değil SSK'da kayıtlı bilgiler geçerli olmaktadır. Örneğin nüfus cüzdanı kaydında isim SALAHATTİN olarak geçiyor, ama SSK kaydında SELAHATTİN ise "SELAHATTİN" yazılmadığı takdirde hata mesajı gelecektir.

 
 • Normal Sigorta sicil numaraları 13 karakter olmalıdır. Eski personelin SSK numaraları 8 veya 9 karakterdir. Bunların tam numaraları SSK'nın internet sayfasından bulunabilir.

 
 • SSK emeklilerinin tahsis numaraları değil, emeklilerin çalışırken kullandıkları SSK numaraları yazılmalı ve toplam 13 karakter olmalıdır.

 
 • SSK'ya bağlı olmayan emekliler için de (Emekli Sandığı gibi) yeni işe giriş bildirgesi düzenlenip bir önceki ayın Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Belgesi ile müracaat edilip yeni numara SSK'dan alınmalıdır.

 
 • Personel sicil kartlarında bulunan Kontrol kodu bölümü şu an SSK tarafından bu kod verilmediği için boş geçilmelidir. Daha sonra SSK tarafından her personele kontrol kodu verilecektir.

 
 • Personelin ücretsiz izinlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde görülebilmesi için puantaj kartındaki İzinli bölümü kullanılmalı ve mesai katsayısı Servis bölümünden sıfırlanmalıdır

 
 • XML dosyasındaki tüm sahalar birebir kontrol edilmektedir. Örneğin
  • İşe giriş ve çıkış tarihleri ile SSK gün uyumlu değil ise,
  • SSK gün 30 olduğu halde PEK 423.000.000.-TL. nin altında ise,
  • Duruma göre işten çıkış kodu, eksik gün kodu ve tutarı uyumlu değil ise
  belgedeki ilgili bölümler hatalı sayılacak ve ilgili alanlar kırmızı olacaktır.

 
SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve e-bildirge düzenlenir iken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

 
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dökümü alınarak, elden verilecek ise ve Tabi Olduğu Sigorta Kodu bölümünde birden fazla farklı kod varsa farklı kod sayısı kadar farklı belge dökülmelidir. SG (02) personelleri için ayrı belge, normal çalışanlar (01) için ayrı belge düzenlenmelidir. Normal Çalışanlar (01) için SSK Taban Altı ve Taban Üstü olarak ayrı ayrı belge düzenlenmesi gereklidir.

 
 • E- Bildirge verilecek ise, bir işyeri için en fazla iki adet e-bildirge verilmelidir. Biri SSK Taban Altı, biri de SSK Taban Üstü için verilmektedir. XML yapısında SSK kendi ayrım yaptığı için yukarıdaki maddede anlatılan evrak dökümünde olduğu gibi farklı her kod için farklı e-bildirge verilmesine gerek yoktur.

 
 • Arşivlemek veya internete bağlı olmayan bir makinede hazırlanan e-bildirgeyi başka bir makineye aktarmak için aşağıdaki yöntem tavsiye edilir:

 
 1. Hard diskte yeni bir klasör oluşturulur. Klasörün ismi DOS kurallarına uygun belirlenmelidir, yani Türkçe karakter kullanılmamalı ve karakter sayısı sekizi geçmemelidir. Örneğin : C:\SSKXML
 2. Bu klasör içine aylar bazında alt klasörler açılır. Örneğin : 052004, 062004 gibi
 3. ETA Bordro programına girilir. E-bildirge hazırlanması bölümüne girilir. XML/TXT tanım dosya ismi girin denildiğinde dosya ismi aşağıdaki şekilde yazılır.

  "C:\SSKXML\052004\Deneme1.xml" veya "C:\SSKXML\052004\Deneme2.xml"

   
 4. Burada "Deneme" şirket ismini, "1" ve "2" ise taban altı ve taban üstü bildirgeleri belirtmektedir. Şirket isimlerinin karıştırılmamasına ve taban altı ve taban üstü bildirgelerinin ayrı ayrı saklanmasına dikkat edilmelidir. İstenirse buradaki path'i hazırlayan bir makro tanımlanıp kullanılabilir.
 5. Hazırlanmış olan dosya internet bağlantısı olan bir bilgisayara kopyalanıp e-bildirge verme işlemi tamamlanabilir.

 
 • ETA programı tarafından doğrudan XML dosyası hazırlanabileceği gibi bir TXT dosyası hazırlanıp SSK'nın sayfasından indirilen Excel dosyasıyla TXT dosyası açılarak işlem yapmak da mümkündür. Excel dosyasındaki alanların tümünde mouse üzerinde bekletildiğinde açıklamalar gelmekte ve kullanıcıyı yönlendirmektedir. Bu bölümde ETA'dan hazırlanan TXT dosyası doğrudan XML'e çevrilmektedir.

 
 • E-bildirge hazırlama işlemi sona erdiğinde SSK'ya gönderildikten sonra verilen bazı bilgilerin kontrolü için başvuru beklemeye alınmaktadır. Personel sayısına göre bu bekleme süresi birkaç dakika ile saatler arasında değişebilir. Bu süre boyunca ilgili firmanın internete bağlı kalması gerekli değildir. Bilgisayar kapanıp açılsa bile aynı bölüme girildiğinde kontrolün sonucuna ulaşılabilir. Kontrol sonucu geri gelen alanlardan kırmızı renkli olanlar düzeltilmesi gereken hataları belirtmektedir. Bu alanlardaki bilgiler kontrol edilmeli ve ETA programından düzeltilerek tekrar transfer edilmelidir.

 
 • E-bildirge dosya transferi sırasında xxx nolu satır yyy nolu sütunda hata mesajı veriyor ise 1-7. satır için işyeri bilgileri, 8. satırdan sonraki hatalar için ise personel bilgileri kontrol edilmelidir.

 
 
 • SSK Sayfasında yer alan Kullanım Kılavuzu da detaylı yardım konuları içermektedir.

 

 
    Top     

      İrtibat
Adresimiz:
1372 Sokak No:24 K.4 D.8  Alsancak - İZMİR

Telefonlarımız:
 232.489 44 15
 232.483 96 92

 

      Üyelik
Sizlere E-Mail ile Ulaşabilmemiz için Lütfen Doğru Bilgiler Giriniz.

Adınız Soyadınız

E-mail Adresiniz

Bulunduğunuz Şehir

 

      Yenilikler
Özel Gider İndirimi
Versiyon 7 Devir İşlemi
Versiyon 7 Yedekleme
Muhasebecilere Özel
Püf Noktalar
Kısayol Tuşları
 
     

Güncel Bilgisayar Hizmetleri  - 2004