ANA SAYFAYA GER DÖN

 

Programlarımıza yeni eklenen ve büyük ilgi gören Fiş Cambazı özelliğini aşağıda detaylı uygulamalarla ve ekran görüntüleri ile  bilginize sunuyoruz.

 

 

 

FİŞ CAMBAZLARI

 

Fiş cambazları fiş girişlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacı ile kullanılır. Muhasebe programında fiş cambazlarının nasıl kullanıldığını görelim:

 

Fiş Cambaz  tanımlarının yapılabilmesi için Muhasebe programına girildikten sonra;

    F5-Servis

    F7-Fiş Cambaz Tanımları

bölümüne girilir.

 

FİŞ CAMBAZ TANIMLARI: Bu bölümde fiş cambazları ile ilgili gerekli tanımlamalar yapılır. Bu bölüme girildiğinde;

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193              SERVİS

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                     FİŞ CAMBAZ TANIMLARI             ÇALIŞ.AY:01/2003 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

      +-----------------------------------------------+

      ¦                                               ¦

      ¦  CAMBAZ TANIM DOSYA İSMİNİ GİRİN!             ¦

      ¦                                               ¦

      ¦  DOSYA İSMİ:muhasebe.cmb                      ¦

      ¦  DOSYA YERİ:1 [1/2][1:GENEL 2:ŞİRKETE ÖZEL]   ¦

      ¦                                               ¦

      +--F1YARDIM F2İŞLEM F7TANIM LİS. -+ ESC -----+

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

İlk olarak kullanılacak cambazın dosya ismi tanımlanır. F7-TANIM LİS. tuşu ile mevcut cambaz dosya ismi çağrılabilir. Daha sonra ise cambaz dosyasının yeri tanımlanır. “1” verilirse tüm şirketlerin kullanabileceği genel bir dosya olarak tanımlanır. “2” verilirse sadece çalışılan şirkete özel bir dosya olarak tanımlanır. Örnek olarak alış fatura cambazını incelemek için F7-TANIM LİS. tuşu ile “ALFAT.CMB” dosyasını seçelim;

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193              SERVİS

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                     FİŞ CAMBAZ TANIMLARI             ÇALIŞ.AY:01/2003 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

      +-----------------------------------------------+

      ¦                                               ¦

      ¦  CAMBAZ TANIM DOSYA İSMİNİ GİRİN!             ¦

      ¦                                               ¦

      ¦  DOSYA İSMİ:ALFAT.CMB                         ¦

      ¦  DOSYA YERİ:1 [1/2][1:GENEL 2:ŞİRKETE ÖZEL]   ¦

      ¦                                               ¦

      +--F1YARDIM F2İŞLEM F7TANIM LİS. -+ ESC -----+

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

F2-İŞLEM tuşuna basılarak ilgili ekrana girildiğinde;

 

TİP SAHA KODU    HESAP              AÇIKLAMA       B/A          FORMÜL

------   ----------------   -----------------   -----------------------------------------     ---------    ----------------------------------------

 

 7                      ALIS FATURASI KDV DAHIL

(Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir.)

 

 6  P1                  FATURA NO     :

(P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan FATURA NO bilgisi alınır.)

 

 6  P2                  SATICI UNVANI :

(P2 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan SATICI ÜNVANI bilgisi alınır.)

 

 6  P3         320      HESAP KODU    :

(P3 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan SATICI ÜNVANI bilgisi alınır.

HESAP bölümüne 320 belirtildiği için ekrana default gelir.)

 

 2  D320                FATURA TUTARI :

(D320 değişkenine fiş kesimi sırasında ekrandan FATURA TUTARI bilgisi alınır.

D ibaresi Değişken kelimesini, 320 ise 320 kodlu hesabı anımsatması için kullanılmıştır. Harf ile başlamak koşulu ile istenildiği şekilde değişken tanımlanabilir.)

 

 2  D153                                                 D320/1.18

(D153 değişkeni D320 değişkeninin 1.18’e bölünmesi ile hesaplanır.)

 

 2  D191                                                 D320-D153

(D191 değişkeni D320 değişkeninden D153 değişkeninin çıkarılması ile hesaplanır.)

 

 1             153      %1 NOLU FTR. %3            B     D153

(Fişte 153 kodlu hesaba D153 değeri kadar borç yazılır. Bu satıra ait AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği  

olan FATURA NO ile değiştirilir. %3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre) parametresinin içeriği olan SATICI ÜNVANI ile değiştirilir.)

 

 1             191      %1 NOLU FTR. %3            B     D191

(Fişte 191 kodlu hesaba D191 değeri kadar borç yazılır. Bu satıra ait AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği  

olan FATURA NO ile değiştirilir. %3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre) parametresinin içeriği olan SATICI ÜNVANI ile değiştirilir.)

 

 1             %2       %1 NOLU FTR. %3            A     D320

(Fişte Satıcılar(320) hesabına D320 değeri kadar alacak yazılır. Bu satıra ait

HESAP sahasındaki %2 ibaresi ekrandan alınan P2 (2.parametre) parametresinin içeriği olan HESAP KODU(SATICILAR HESABI) ile değiştirilir. AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan FATURA NO ile değiştirilir. %3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre) parametresinin içeriği olan SATICI ÜNVANI ile değiştirilir.)

 

 

Bu ekranda gelen başlıkları inceleyecek olursak;

 

TİP : Bu saha satırın karakteristiğini belirler. 1-10 arası rakam girilir.

      1 : Fiş satırı kaydedilecek,

      2 : Değişken tanımlanıyor(Tutar Girişi)

      3 : IF döngü başı (IF)

      4 : IF döngü ortası (ELSE)

      5 : IF döngü sonu (ENDIF)

      6 : Parametre tanımlanıyor

      7 : Cambaz açıklaması

      8 : Değişken tanımlanıyor(Miktar Girişi)

      9 : Değişken tanımlanıyor(Döviz Girişi)

     10 : Fiş satırına miktar/döviz girişi

 

Tip=8 veya Tip=9 parametreleri aynen Tip=2 parametresi gibi çalışır, sadece ekrandan bilgi girişi yapılırken formatlama işlemi değişir, miktar veya döviz formatında değer girilir.

 

SAHA KODU : TİP sahasına  2/8/9  veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır. Bu

sahada değişken/parametre kodu tanımlanır. En fazla 100 farklı değişken tanımlanabilir, bunlardan yine en fazla 10 tanesine aşağıda belirtildiği şekilde ekrandan değer girilebilir. Parametrelerin toplam sayısı 5'i geçemez.

 

HESAP KODU : TİP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.

   Tip=1: Burada yazılı olan hesap fişe kaydedilir. Bu sahada eğer %1,%2 gibi özel anlam taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan parametrelerle değiştirilir. Böylece hesap kodunun tamamının veya sadece muavin kısmının ekrandan girilebilmesine olanak sağlanır.

 

   Tip=2/8/9: Değişkene, burada yazılı hesap ve B/A sahasında yazılı olan Bakiye tipi kullanılarak değer atanır. Bu saha boşsa formül sahasında yazılı olan formül kullanılarak değer atanır.

 

AÇIKLAMA : TİP sahasına 1, 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır.

   Tip=1: Fişe Kayıt sırasında açıklama bilgisini içerir (38 karakter).  Bu sahada eğer %1-%2 gibi özel anlam taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan parametrelerle değiştirilir. Böylece fiş açıklamasına Fatura No, Cari Kodu, Tarih, Makbuz no gibi değişken bilgiler de otomatik olarak yerleştirilebilir.

 

   Tip=2/8/9: Değişkene ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30 karakter)

 

   Tip=6: Parametreye ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30 karakter)

 

B/A : TİP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.

   Tip=1: Fişe Kayıt sırasında satırın B veya A olarak tipini belirtir

      B : Fişe Borç Kalemi kaydedilir

      A : Fişe Alacak Kalemi kaydedilir

   Tip=2/8/9: Değişkene burada yazılan parametre ve HESAP KODU sahasında yazılı olan hesap kodu kullanılarak değer atanır.

     BT : Hesaba ait yıllık Borç   Toplamı

     AT : Hesaba ait yıllık Alacak Toplamı

     BB : Hesaba ait yıllık Borç   Bakiyesi

     AB : Hesaba ait yıllık Alacak Bakiyesi

 

    BTA : Hesaba ait aylık  Borç   Toplamı

    ATA : Hesaba ait aylık  Alacak Toplamı

    BBA : Hesaba ait aylık  Borç   Bakiyesi

    ABA : Hesaba ait aylık  Alacak Bakiyesi

 

FORMÜL : TİP sahasına 1, 2/8/9, 3 veya 10 verildiği zaman bu saha kullanılır.

 

    Tip=1: Fişe Kayıt sırasında bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer fişe kaydedilir. Değerin 0 olması durumunda fişe bu satır kaydedilmez.

 

    Tip=2/8/9: Değişken tanımlanırken bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer bu değişkene atanır. Eğer değişken tanımlanırken HESAP KODU ve FORMÜL sahalarının her ikisi de boşsa fiş cambazı çalıştırılınca ekrana bu değişkenin girilebileceği bir balon gelir.

 

    Tip=3: IF satırı için gerekli olan test tanımlamaları buraya yazılır. Burada belirtilen değişkenler arasında aşağıda listesi verilen operatörlerden herhangi bir tanesi kullanılabilir.

    >  Büyüktür,

    <  Küçüktür,

    >= Büyüktür veya eşittir,

    <= Küçüktür veya eşittir,

    == Eşittir

    != eşit değildir

 

    Tip=10: Burada belirtilen formül kullanılarak bulunan değer bir üst satırda bulunan miktar/döviz sahasına atılır.

 

Notlar:

- Formül sahasında Değişkenler serbest olarak kullanılırlar,

- Formülde değişken dışında her türlü nümerik bilgi, " + - */ " operatörleri ve içiçe istenildiği kadar parantez kullanılabilir.

- Parametre ve değişken adları harf ile başlamalıdır.

 

Fiş cambaz tanımları yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".cmb" verilmelidir.

 

Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken SHIFT+F7 tuşuna basıldığında ekrana cambaz tanım dosyasının seçileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyadaki tanımlar kullanılarak doldurulur.

 

Miktarlı/Dövizli muhasebe kullanılıyorsa (Muhasebe-II modülü varsa) fiş cambazlarına miktar veya döviz girişi de yapılabilecek şekilde tanımlamalar yapılabilir.

 

ÖRNEK FİŞ CAMBAZI:

 

KDV.CMB : KDV Mahsup Cambazı

 

TİP SAHA KODU    HESAP              AÇIKLAMA       B/A          FORMÜL

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     ------------    --------------------------------

7                       KDV MAHSUBU

6  P1                   KDV AYINI GIRIN :

2  D191       191                                  BB   

2  D391       391                                  AB

2  D190       190                                  BB

3                       IF1 191>391                      D191>D391

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D191-D391

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

5                       ENDIF1
3                       IF2 D391>D191                    D391>D191
2  D360                                                  (D391-D191)-D190
3                       IF3 D360>0                       D360>0

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D190

1             360       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D360

5                       ENDIF3
3                       IF4 D360<0                       D360<0

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D391-D191

5                       ENDIF4
3                       IF5 D360==0                      D360==0

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D391-D191

5                       ENDIF5
5                       ENDIF2
3                       IF6 D191==D391                   D191==D391

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

5                       ENDIF6

 

İlgili satırları detaylı bir şekilde inceleyecek olursak;

 

TİP SAHA KODU    HESAP              AÇIKLAMA       B/A          FORMÜL

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

7                       KDV MAHSUBU

(Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

6  P1                   KDV AYINI GIRIN :

(P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan KDV AYI  bilgisi alınır.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

2  D191       191                                  BB   

(D191 değişkenine 191 hesabının Borç   Bakiye tutarı atanır.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

2  D391       391                                  AB

(D391 değişkenine 391 hesabının Alacak Bakiye tutarı atanır.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

2  D190       190                                  BB

(D190 değişkenine 190 hesabının Borç   Bakiye tutarı atanır.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF1 191>391                      D191>D391

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 1. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D191>D391 ibaresi ile D191 değişkeninin D391 değişkeninden büyük olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF1 191>391’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

 

- Eğer D191 D391’den büyük ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

 

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D191-D391

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘190’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘190’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 190 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D191-D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191  değişkenine ait tutardan D391 değişkenine ait tutarın çıkarılması sonucu kalan tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘191’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘191’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF1

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 1. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF2 D391>D191                    D391>D191

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 2. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D391>D191 ibaresi ile D391 değişkenine ait tutarın D191 değişkenine ait tutardan büyük olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF2 D391>D191’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

 

- Eğer D391 D191’den büyük ise 2. IF(EĞER) kontrolünün bitimine kadar olan satırlar icra edilir.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

2  D360                                                  (D391-D191)-D190

(D360 değişkenine; D391 değişkenine ait tutardan D191 değişkenine ait tutarın çıkarılmasından kalan farktan, D190 değişkenine ait tutarın çıkarılması ile kalan fark tutarı atanır.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF3 D360>0                       D360>0

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 3. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D360>0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’dan  büyük olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF3 D360>0’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

 

- Eğer D360 0’dan büyük ise aşağıdaki 4 satır icra edilir.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘191’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘191’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D190

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘190’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘190’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 190 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D190’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D190  değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             360       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D360

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘360’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘360’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 360 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D360’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D360  değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF3

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 3. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF4 D360<0                       D360<0

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 3. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D360<0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’dan  küçük olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF3 D360<0’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

 

- Eğer D360 0’dan küçük ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘191’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘191’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D391-D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘190’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘190’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 190 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391-D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391  değişkenine ait tutardan D191 değişkenine ait tutarın çıkarılması sonucu kalan tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF4

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 4. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF5 D360==0                      D360==0

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 3. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D360==0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’a  eşit olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF5 D360==0’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

 

- Eğer D360 0’a eşit ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘191’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘191’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             190       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D391-D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘190’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘190’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 190 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391-D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391  değişkenine ait tutardan D191 değişkenine ait tutarın çıkarılması sonucu kalan tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF5

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 5. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF2

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 2. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

3                       IF6 D191==D391                   D191==D391

(TİP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 6. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.

FORMÜL sahasında yazılan D191==D391 ibaresi ile D191 değişkenine ait tutarın D391 değişkenine ait tutara eşit olup olmadığı kontrol ediliyor.

AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF2 D191==D391’ ibaresi sadece açıklama  mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             391       %1 AYI KDV MAHSUBU         B     D391

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘B’ ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

1             191       %1 AYI KDV MAHSUBU         A     D191

(TİP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.

HESAP sahasına yazılan ‘191’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘191’ yazılacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir.

B/A sahasındaki ‘A’ ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.)

FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)

-----   -----------------   ---------------   -----------------------------------------     -----------    -------------------------------------

5                       ENDIF6

(TİP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 6. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.)

 

 

Shift+F7(Shift tuşuyla beraber F7) tuşu; bu tuş ile daha önce tanımlanmış fiş cambazı dosyaları çağırılır. Fiş kalemleri ekranında bu tuşa basıldığında;

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

      +----------------------+------------------------+

                           ¦ *ALFAT.CMB             ¦BE

      ¦  CAMBAZ TANIM DOSYA ݦ  FARKLI1.CMB           ¦

+-                        ¦  KDV.CMB               ¦------------------------+

¦HESAP¦  DOSYA İSMİ:muhasebe  KDVODE.CMB            ¦BORÇ     ¦    ALACAK    ¦

¦     ¦  DOSYA YERİ:1 [1/2][1¦  KIRAODE.CMB           ¦         ¦              ¦

¦     ¦                      ¦  KIRATAH.CMB           ¦         ¦              ¦

¦     +--F1YARDIM F2İŞLEM F7¦  SATFAT.CMB            ¦         ¦              ¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                +--F1YARDIM -+ ESC ---+         ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:                 0 A:                 0

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   001

 

Gelen ekranda daha önce alış faturası girişi için tanımlanan “ALFAT.CMB” seçilip, F2-İŞLEM tuşuna basıldığında;

 


ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

        +--------------------------------------------------------------+

     YEV¦ FİŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB                                        ¦

        ¦    AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL                          ¦

+-  Ctr¦                                                              ¦-------+

¦HESAP K¦ FATURA NO     :                                              ¦CAK    ¦

¦       ¦ HESAP KODU    :320                                           ¦       ¦

¦       ¦ SATICI ÜNVANI :                                              ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       ¦ FATURA TUTARI :                                              ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       +--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LİS. ESC ------------------------+       ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:                 0 A:                 0

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   001

 

Şeklinde daha önce ilgili cambaz içinde yapılmış tanımlamalar doğrultusunda gerekli bilgileri girebilmemiz için bir pencere gelir. Bu pencere içerisinde gerekli olan bilgiler aşağıdaki şekilde doldurulup;

(Bu ekranda yazılan 320 02 hesabı hesap planında kayıtlı değilse program bu hesabın açılmasına olanak sağlar.)

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

        +--------------------------------------------------------------+

     YEV¦ FİŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB                                        ¦

        ¦    AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL                          ¦

+-  Ctr¦                                                              ¦-------+

¦HESAP K¦ FATURA NO     :A-107985                                      ¦CAK    ¦

¦       ¦ HESAP KODU    :320 02                                        ¦       ¦

¦       ¦ SATICI ÜNVANI :*                                             ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       ¦ FATURA TUTARI :                                              ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       +--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LİS. ESC ------------------------+       ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:                 0 A:                 0

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   001

 

Şeklinde doldurulup SATICI ÜNVANI sahasında * tuşuna basıldığında;

 


ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

        +--------------------------------------------------------------+

     YEV¦ FİŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB                                        ¦

        ¦    AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL                          ¦

+-  Ctr¦                                                              ¦-------+

¦HESAP K¦ FATURA NO     :A-107985                                      ¦CAK    ¦

¦       ¦ HESAP KODU    :320 02                                        ¦       ¦

¦       ¦ SATICI ÜNVANI :Sahil Ticaret                                 ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       ¦ FATURA TUTARI :                                              ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       +--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LİS. ESC ------------------------+       ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:                 0 A:                 0

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   001

 

HESAP KODU sahasına bağlı olarak SATICI ÜNVANI sahasına ilgili hesabın ismi  gelir ve  daha sonra FATURA TUTARI yazılır;

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

        +--------------------------------------------------------------+

     YEV¦ FİŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB                                        ¦

        ¦    AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL                          ¦

+-  Ctr¦                                                              ¦-------+

¦HESAP K¦ FATURA NO     :A-107985                                      ¦CAK    ¦

¦       ¦ HESAP KODU    :320 02                                        ¦       ¦

¦       ¦ SATICI ÜNVANI :Sahil Ticaret                                 ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       ¦ FATURA TUTARI :1 000 000 000                                 ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       +--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LİS. ESC ------------------------+       ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:                 0 A:                 0

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   001

 

Enter veya F2-TAMAM tuşuna basıldığında;

 


ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

        +--------------------------------------------------------------+

     YEV¦ FİŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB                                        ¦

        ¦    AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL                          ¦

+-  Ctr¦                                                              ¦-------+

¦HESAP K¦ FATURA NO     :                                              ¦CAK    ¦

¦153    ¦ HESAP KODU    :320                                           ¦       ¦

¦191    ¦ SATICI ÜNVANI :                                              ¦       ¦

¦320 02 ¦                                                              ¦000 000¦

¦       ¦ FATURA TUTARI :                                              ¦       ¦

¦       ¦                                                              ¦       ¦

¦       +--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LİS. ESC ------------------------+       ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:     1 000 000 000 A:     1 000 000 000

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   005

 

Şeklinde ilgili kalemler fiş üzerine yazılır ve yeni bir alış faturası girebilmemiz boş cambaz ekranı gelir.

  Yeni bir alış faturası girilecekse aynı işlemler tekrar edilerek fatura bilgileri doldurulur.

  Alış faturası girilmek istenmiyorsa ESC tuşuna basılır;

 

ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

      +----------------------+------------------------+

                           ¦  ALFAT.CMB             ¦BE

      ¦  CAMBAZ TANIM DOSYA ݦ  FARKLI1.CMB           ¦

+-                        ¦  KDV.CMB               ¦------------------------+

¦HESAP¦  DOSYA İSMİ:ALFAT.CMB¦ *KDVODE.CMB            ¦BORÇ     ¦    ALACAK    ¦

¦153  ¦  DOSYA YERİ:1 [1/2][1¦  KIRAODE.CMB           ¦7 457 627¦              ¦

¦191  ¦                      ¦  KIRATAH.CMB           ¦2 542 373¦              ¦

¦320 0+--F1YARDIM F2İŞLEM F7¦  SATFAT.CMB            ¦         ¦ 1 000 000 000¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                ¦                        ¦         ¦              ¦

¦           ¦                +--F1YARDIM -+ ESC ---+         ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:     1 000 000 000 A:     1 000 000 000

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   005

 

Yeni bir cambaz çalıştırılmak istenirse ilgili cambaz seçilerek fiş girişine devam edilir. Fiş üzerine dönülmek istenirse ESC, ESC tuşuna basılarak fiş üzerine dönülür;

 


ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85193            YENİ FİŞ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         MAHSUP FİŞİ       01/2003  REF.NO:          0 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

     FİŞ TARİHİ:           [GG/AA/YY]

         FİŞ NO:                        ÖZEL KOD:

     YEVMİYE NO:                  KAYNAK PROGRAM:MUHASEBE

 

+-  Ctrl-F BÜYÜK EKRAN  -----------------------------------------------------+

¦HESAP KODU ¦              AÇIKLAMA              ¦     BORÇ     ¦    ALACAK    ¦

¦153        ¦A-107985 NOLU FTR. Sahil Ticaret    ¦   847 457 627¦              ¦

¦191        ¦A-107985 NOLU FTR. Sahil Ticaret    ¦   152 542 373¦              ¦

¦320 02     ¦A-107985 NOLU FTR. Sahil Ticaret    ¦              ¦ 1 000 000 000¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

¦           ¦                                    ¦              ¦              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

HESAP:                              TL B:     1 000 000 000 A:     1 000 000 000

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YAR. F2KAYIT F3İP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FİŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC   005