ANA SAYFAYA GER DÖN

PORTFÖYDE BULUNAN ÇEKLERİN BANKAYA TAKASA ÇIKARILMASI

 

·        ·        Cari Kart Bölümü;

 

Cari Kod : B-AK

Ünvanı   : AKBANK KAVAKLIDERE ŞUBESİ

 

                                            Müş. Muh. Kodu:   102 001

                                            Sat. Muh. Kodu:   102 001

·        ·        Entegrasyon Tablosu;

 

-Banka Cari/Tahsil Kodları

 

Banka                                          Cari Hesap Cari    Borç Çekleri                Cari Hesap

Kodu     Banka           Şube        Hesap    Program Kodu(Varsa)         Muh.Hes. Kodu               Muh.Hes. Kodu

AK       AKBANK      K.DERE   12345  B-AK                        103 001            102 001

 

            -Çek Pozisyonları

 

Kod          Muhasebe Kodu Detay

PORTFÖY      101 001             E

AKTAKAS      101 005             E

 

Yukarıda bulunan bilgiler ışığında müşteriden alınan bir çek, Müşteri Çek Girişi bölümünden portföye alındıktan sonra bankaya takasa çıkarılarak tahsil edilmek istenirse;

            -Müşteri Çek Hareketi, Diğer İşlemler, Yeni Bordro seçilerek İşlem Kod:MI (Muhtelif İşlemler) tanımlanır. Arka sayfada ilgili çekler F6 veya F7 ile seçildikten sonra kayıt aşamasında gelen ekranda

                        İşlem Öncesi                            İşlem Sonrası

 

                        Pozisyon:PORTFÖY    Pozisyon:AKTAKAS

 

Yapılarak çek bankaya takasa çıkarılır. İlgili çek/lerin takasta tahsil olduktan sonra ilgili tutarın banka hesabımıza geçmesi için; Müşteri Çek Hareketi, Diğer İşlemler, Yeni Bordro seçilerek İşlem Kod:MI (Muhtelif İşlemler) tanımlanır. Arka sayfada ilgili çekler F6 veya F7 ile seçildikten sonra kayıt aşamasında gelen ekranda

                        İşlem Öncesi                            İşlem Sonrası

 

                        Pozisyon:AKTAKAS    Banka Kodu:AK

 

tanımlanarak kayıt yapılır. Bu işlemler sonunda çekler tahsil olup banka cari kartımıza işlenmiş olacaktır.

 

Not      : Yukarıda verilen örneği, muhasebe entegrasyonu olmadan ve MI’de farklı pozisyonlar seçerek de çeşitlendirmek mümkündür.